joomla 1.6

Tlačiť

Názov občianskeho združenia : PLNÍME VAŠE SNY

Sídlo občianskeho združenia : Fándlyho 21, 903 01 Senec

Združenie PLNÍME VAŠE SNY je dobrovoľné združenie pedagogických
pracovníkov a rodičov detí ako aj iných fyzických osôb a právnických
osôb so záujmom o podporu rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnych
a športových aktivít detí v predškolskom zariadení Súkromná materská
škola, Fándlyho 21 v Senci a so záujmom o problematiku rozvoja vzdelávania,
kultúrnych a športových aktivít detí, mládeže a dospelých na území
Slovenskej republiky a problematiku zdravého životného štýlu a osobného rozvoja.


Ciele a činnosti :

- podpora rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnych a športových aktivít
detí v predškolskom zariadení Súkromná materská škola, Fándlyho 21 v Senci
- podporovať výchovu a vzdelávanie detí a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v SMŠ
- napomáhať pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov SMŠ
- finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, hračiek a literatúry v SMŠ
- finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia SMŠ – triedy, dvora
- finančne podporovať nákup digitálnej techniky, výučbových počítačových programov, zabezpečovať
softwarové vybavenie výpočtovej techniky v SMŠ
- finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít a krúžkovej
činnosti pre deti materskej školy
- poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, školu v prírode,
plavecký výcvik, kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity
- organizovať a finančne podporovať kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity pre deti, mládež a dospelých
- podporovať a financovať vzdelávanie rodičov detí formou poradenstva, seminárov, workshopov
- podporovať odborný rast pedagogických pracovníkov, zabezpečiť prednáškovú činnosť odborníkov,
lektorské a poradenské služby, finančne zabezpečovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
- organizovať krúžkovú činnosť pre deti
Ďakujeme za prejavenú podporu poskytnutím 2% dane zo zaplatenej dane.

Názov: PLNÍME VAŠE SNY
Forma: Občianske združenie

Rok registrácie: 2018
IČO: 51179083

Sídlo:
Ulica: Fándlyho 2177/21
Mesto: Senec
PSČ: 903 01
Okres: Senec

Bankový účet:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK18 0900 0000 0051 5171 1195

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

24 rokov plníme
sny vašich detí.

Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?

ZÁPIS

na šk.r.2019-2020

sa koná v dňoch
15.5.-16.5.2019
v čase
od 15:00 - 17:30 hod.

alebo

každý utorok
v čase
od 15:00 - 17:00 hod.


K zápisu treba priniesť vyplnenú
a lekárom potvrdenú
žiadosť o prijatie do SMŠ,
50 € zápisné a fotokópiu
kartičky poistenca dieťaťa.


Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!

Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov


Bližšie informácie

na tel. č.
0903 693 894