joomla 1.6

Tlačiť

Názov občianskeho združenia : PLNÍME VAŠE SNY

Sídlo občianskeho združenia : Fándlyho 21, 903 01 Senec

Združenie PLNÍME VAŠE SNY je dobrovoľné združenie pedagogických
pracovníkov a rodičov detí ako aj iných fyzických osôb a právnických
osôb so záujmom o podporu rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnych
a športových aktivít detí v predškolskom zariadení Súkromná materská
škola, Fándlyho 21 v Senci a so záujmom o problematiku rozvoja vzdelávania,
kultúrnych a športových aktivít detí, mládeže a dospelých na území
Slovenskej republiky a problematiku zdravého životného štýlu a osobného rozvoja.


Ciele a činnosti :

- podpora rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnych a športových aktivít
detí v predškolskom zariadení Súkromná materská škola, Fándlyho 21 v Senci
- podporovať výchovu a vzdelávanie detí a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v SMŠ
- napomáhať pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov SMŠ
- finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, hračiek a literatúry v SMŠ
- finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia SMŠ – triedy, dvora
- finančne podporovať nákup digitálnej techniky, výučbových počítačových programov, zabezpečovať
softwarové vybavenie výpočtovej techniky v SMŠ
- finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít a krúžkovej
činnosti pre deti materskej školy
- poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, školu v prírode,
plavecký výcvik, kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity
- organizovať a finančne podporovať kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity pre deti, mládež a dospelých
- podporovať a financovať vzdelávanie rodičov detí formou poradenstva, seminárov, workshopov
- podporovať odborný rast pedagogických pracovníkov, zabezpečiť prednáškovú činnosť odborníkov,
lektorské a poradenské služby, finančne zabezpečovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
- organizovať krúžkovú činnosť pre deti
Ďakujeme za prejavenú podporu poskytnutím 2% dane zo zaplatenej dane.

Názov: PLNÍME VAŠE SNY
Forma: Občianske združenie

Rok registrácie: 2018
IČO: 51179083

Sídlo:
Ulica: Fándlyho 2177/21
Mesto: Senec
PSČ: 903 01
Okres: Senec

Bankový účet:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK18 0900 0000 0051 5171 1195

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

27 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?

Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!

Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

V zmysle §28a ods. 1 zákona
č. 245/2008 Z.z.bude musieť
v školskom roku 2021/2022
plniť povinné predprimárne
vzdelávanie v MŠ
každé dieťa, ktoré dosiahlo
5 rokov veku do 31. 8. 2021!

ZÁPIS

na školský rok
2021-2022
sa bude konať
od 1.5. do 31.5.2021

Zápis do SMŠ sa koná
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

žiadosť treba vyplniť
podpísať,
dať potvrdiť pediatrovi
a poslať elektronicky
na info@detsky-sen.sk

Bližšie informácie
na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.

 

V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

bude musieť v školskom roku 2021/2022

plniť povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ

 každé dieťa, ktoré dosiahlo

5 rokov veku do 31. 8. 2021 !